reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7.37.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.230) i art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170., poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r Nr 145,poz. 917 Nr 227, poz. 1505, z 2009r Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, i Nr 219, poz. 1706.) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o 14 godzin.

§ 2. . Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora w zastępstwie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o 2 godziny z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcje.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe wynikające z planu nauczania przedmiotu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama