reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.92.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego

z dnia 21 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność części załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji zmienianego § 1 uchwały Nr VI/44/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, po z. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

pkt 3 w § 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji zmienianego § 1 uchwały Nr VI/44/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14 czerwca 2011 r. Rada Gminy Nurzec-Stacja podjęła uchwałę Nr VI/44/2011, która w dniu 22 czerwca 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część zapisów wskazanej wyżej uchwały zostało podjętych z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 13 lipca 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Gminy Nurzec-Stacja w § 1 przedmiotowej uchwały nadała nowe brzmienie § 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Nurzec-Stacja ustalając w pkt 3 obwód Przedszkola Gminnego w Nurcu-Stacji wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji.

W ocenie organu nadzoru przyjęta przez Radę Gminy regulacja jest niezgodna z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 2 cyt. ustawy. Z przepisu powyższego wynika, że przedszkolom nie określa się obwodów.

Rada Gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Powyższe naruszenie prawa ma charakter istotny, dlatego też skutkuje stwierdzeniem nieważności pkt 3 w § 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji zmienianego § 1 uchwały Nr VI/44/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje: Rada Gminy Nurzec-Stacja

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama