reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz.753 i z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.176.243 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.176.243 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 10.150 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011 zmieniony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2011 rok zmieniony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 34.397.839 zł

wydatki ogółem kwota 37.380.348 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.982.509 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 982.509 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienie dokonanych zmian.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2011 rok.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama