reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/59/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 lipca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski:

1) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach,

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach,

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach,

4) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach,

5) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

6) Szkoła Filialna w Budach StawiskichSzkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

7) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

8) Szkoła Podstawowa w Porytem,

9) Szkoła Filialna w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem,

10) Miejskie Przedszkole w Stawiskach.

2. § 42 otrzymuje brzmienie:" Z każdej sesji sporządzany jest protokół"

3. § 44 otrzymuje brzmienie:

1) Protokół wykłada się do wglądu radnym w urzędzie oraz na każdej następnej sesji do czasu przyjęcia przez radę.

2) Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami, jednak nie później niż na najbliższej sesji.

3) O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący rady po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.

4) Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione, może przedłożyć je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, za wyjątkiem §1 ust.1 uchwały - załącznik Nr 3 do statutu, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Zmiany w Statucie Gminy Stawiski przedstawione w niniejszej uchwale w §1 ust.1 wynikają:

- z Uchwały Nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Stawiskach;

- pkt1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach jest następstwem zmiany nazwy instytucji.

Analiza faktyczna i prawna wskazuje, że nie ma przesłanek bezwzględnie obowiązujących, które nakazywałyby rejestrowanie obrad sesji na nośnikach CD-ROM. Jedynym dokumentem odzwierciedlającym przebieg sesji jest protokół z jej obrad zatwierdzony przez radę.Mając na uwadze sugestie radcy prawnego dotyczącą rozważenia zmiany przepisów statutu w zakresie nagrań przebiegu sesji podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama