reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 1 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. "Skatepark Michałowo" realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwoju wsi" oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 223, poz. 1458; z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011r Nr 40, poz. 230) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/346/10 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 15 czerwca 2010 r. sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. "Skatepark Michałowo" realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwoju wsi" oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik do Uchwały Nr IX/85/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Regulamin użytkowania Skateparku Michałowo

1. Warunkiem korzystania z "Skateparku Michałowo" zwanym dalej "Skatepark" jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

2. Obiekt Skatepark jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Michałowo.

3. Skatepark nie jest placem zabaw.

4. Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie

5. Nadzór nad obiektem oraz przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Administrator obiektu.

6. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

7. W przypadku większej ilości osób w Skateparku, korzystający ma obowiązek poinformować innych użytkowników, że właśnie zjeżdża z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa itp.) - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

8. Korzystanie z Skateparku jest bezpłatne.

9. Z Skateparku mogą korzystać osoby w wieku powyżej 7 lat. Osoby, które nie ukończyły dwunastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

10. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za ich czyny ponoszą prawni opiekunowie.

11. Terminy korzystania z Skatepark uzgadnia się z Administratorem obiektu, który prowadzi i zarządza grafikiem.

12. Użytkownicy korzystają z Skateparku na własną odpowiedzialność.

13. Urządzenia w obrębie Skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX.

14. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.

15. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

16. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

17. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

18. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

19. Zabrania się:

1) palenia tytoniu podczas korzystania ze Skateparku,

2) wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie Skateparku,

3) przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie Skateparku,

4) wprowadzania i wpuszczania zwierząt na obiekty Skateparku,

5) używania Skateparku do innych celów (np. gry w piłkę),

6) wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających Skatepark,

7) jazdy na hulajnogach,

8) jazdy na rowerach innych niż BMX.

20. Zabrania się korzystania ze Skateparku następującym osobom:

1) kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),

2) z chorobami układu ruchowego,

3) z wadami serca,

4) chorym na epilepsję,

5) kobietom w ciąży.

21. Za wypadki na terenie Skateparku, nie spowodowane zaniedbaniami Administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń Skateparku.

22. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze Skateparku jest zabronione.

23. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

24. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku, z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania Skateparku administrator Skateparku nie ponosi odpowiedzialności.

25. Osoby niszczące urządzenia Skateparku ponoszą odpowiedzialność materialną.

26. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczonego mienia.

27. Osoby przebywające na terenie Skateparku, które będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, zakłócać porządek oraz utrudniać korzystanie z urządzeń Skateparku innym osobom, zostaną usunięte z obiektu.

28. Osoby nieprzestrzegające poleceń zawartych w niniejszym regulaminie podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie przepisu art. 54 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

29. Z Skateparku korzystać można w godzinach 6.00 - 22.00.

30. Kontakt z Administratorem Skateparku Michałowo:Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomliul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo sekretariat tel./fax. 85 718 95 15

31. Telefony alarmowe:

a) Pogotowie ratunkowe - 999 (tel. kom. 112)

b) Straż Pożarna - 998

c) Policja - 997

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama