reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 3 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974 I Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679/ i art 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz. 1280; z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz. 1370; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr31 poz. 206, Nr 56 poz. 458/, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250 Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Nr 106 poz. 662, Nr 112 poz. 654/ Rada Miejska w Surażu uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. §2 ust.2 uchwały Nr XXXVI/192/09 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Suraż /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r. Nr 225 poz. 2637/ otrzymuje brzmienie: ,,Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do Samorządowego Jednooddziałowego Przedszkola w Surażu w wymiarze przekraczającym pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wychowania przedszkolnego i korzystającego w tym czasie z wyżywienia, zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za przygotowanie posiłków, usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez przedszkole - w wysokości 100 zł.''

§ 2. Wykonananie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


CELINA CHODOROWSKA

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama