reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania azbestu z terenu gminy Juchnowiec Kościelny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227, Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz.1664; z 2010r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 40, poz.227, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz.804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz.1019, Nr 229, poz.1498, Nr 249, poz.1657, Nr 182, poz.1228; z 2011r. Nr 32, poz.159, Nr 63, poz.322, Nr 99, poz.569, Nr 122, poz.695), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik do Uchwały Nr VIII/71/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 71-11

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama