reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/47/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia i cofania udziałów w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada Miasta w Wysokiem Mazowieckiem (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz.679) uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w której Miasto Wysokie Mazowieckie posiada udziały,

2)udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Miasta Wysokie Mazowieckie w spółce,

3)burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie,

4)mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1)wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy,

2)wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny.

2. O wniesieniu udziałów do spółki decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jego nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów.

§ 4. 1. Cofanie udziałów w spółce następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

2. O cofaniu udziałów ze spółki decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 5. O każdym wniesieniu i cofnięciu Burmistrz informuje Radę Miasta Wysokie Mazowieckie na najbliższej sesji następującej po wniesieniu lub cofnięciu udziałów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama