reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 64/IX/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 79.868 zł.
w tym: dochody bieżące 65.360 zł. dochody majątkowe 14.508 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 79.868 zł. w tym: wydatki bieżące 65.360 zł. wydatki majątkowe 14.508 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 226.693 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4;

5) po dokonanych zmianach: plan dochodów ogółem wynosi: 15.806.865 zł. plan wydatków ogółem wynosi: 19.759.065 zł. deficyt budżetowy ogółem wynosi: 3.952.200 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/IX/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75814

2030

65.360

Zadanie własne, dochód bieżący. Zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego

758

75814

6330

14.508

Zadanie własne, dochód majątkowy. Zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego

Ogółem

79.868

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/IX/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

WYDATKI -ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01010

6050

14.508

Zadanie własne, wydatek majątkowy. Środki na opłacenie prac związanych z wierceniem otworu studziennego w SUW Kalinowo-Czosnowo.

600

60016

4270

57.000

Zadanie własne, wydatek bieżący. Środki na remonty dróg gminnych.

700

70005

4300

3.000

Zadanie własne, wydatek bieżący. Środki na opłacenie usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

750

75023

4260

5.360

Zadanie własne, wydatek bieżący na utrzymanie budynku urzędu gminy (zakup energii)

Ogółem

79.868

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64/IX/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

WYDATKI- ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010
010

01010
01010

6057
6059

177
220.016

Zadanie własne, wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę wodociągową wsi

852
852

85214
85215

3110
3110

2.000
4.500

Zadanie własne, wydatki bieżące na wypłatę świadczeń z opieki społecznej.

Ogółem

226.693WYDATKI- ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01010

6050

220.193

Zadanie własne, wydatek majątkowy na prace związane z wierceniem otworu studziennego w SUW Kalinowo-Czosnowo

852

85213

4130

500

Zadanie własne, wydatek bieżący. 20% udziału własnego gminy w zakresie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

852

85216

3110

6.000

Zadanie własne, wydatek bieżący. 20% udziału własnego gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

Ogółem

226.693

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 64/IX/11
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

1. Wojewoda Podlaski na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. zwiększył dotacje celowe dla gminy Wysokie Mazowieckie o kwotę 79.867,97 zł., z tego na:

- realizację zadań bieżących gmin o kwotę 65.359,97 zł.

- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 14.508 zł.

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. Otrzymane środki przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania otworu studziennego w SUW w Kalinowie-Czosnowie - kwota 14.508 zł.
W planie na tym zadaniu brakuje środków, gdyż gmina poniosła wyższe niż zakładano wydatki (spowodowane przez wzrost stawki VAT z 22% w roku poprzednim do 23% w roku bieżącym) na budowę hydroforni, co uszczupliło środki na wykonanie studni.

- remonty dróg gminnych - kwota 57.000 zł. Jest to zadanie własne, wydatek bieżący,

- usługi związane z gospodarką nieruchomościami - kwota 3.000 zł. Jest to zadanie własne, wydatek bieżący,

- utrzymanie budynku urzędu gminy (zakup energii) - kwota 5.360 zł. Jest to zadanie własne, wydatek bieżący.

2. W trakcie realizacji budżetu okazało się, że na zadaniach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej wsi istnieje potrzeba korekty planu wydatków na ogólną kwotę 220.193 zł., gdyż przy uchwalaniu budżetu błędnie ujęto w klasyfikacji budżetowej środki na wykonanie otworu studziennego w SUW Kalinowo-Czosnowo. Wydatki zaplanowano w paragrafach 6057 i 6059. Trzeba je przenieść do paragrafu 6050.

3. W trakcie realizacji budżetu na własnych zadaniach bieżących dotyczących Opieki społecznej zaszła konieczność przeniesień w planie wydatków na ogólną kwotę 6.500 zł. z tytułu zabezpieczenia 20% udziału własnego gminy w wypłatach zasiłków stałych - kwota 6.000 zł. i składek na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 500 zł., gdyż do tej pory taki udział nie był zaplanowany.


Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, dlatego też gmina powinna zapewnić własne środki w wysokości 20%.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama