reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Sejny

z dnia 14 września 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 10 pkt 5 uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok Wójt Gminy zarządza co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

w tym:

1) zwiększa się dochody o kwotę 6 214 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 36 700 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 42 914 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 9 841 592 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 8 643 930 zł.

- majątkowe w kwocie 1 197 662 zł.

2. Plan wydatków ogółem : 10 637 777 zł.,

w tym:

- bieżące w kwocie 9 419 843 zł.

- majątkowe w kwocie 1 217 934 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 września 2011 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 września 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 września 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-580-7/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. informującego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w §§ 4210 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 w § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 71014 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w § 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-580-7/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. informującego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama