reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Sokoły

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr poz. 420 Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) Zmianie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15.313.757 zł, w tym: dochody bieżące 12.618.018 zł, dochody majątkowe 2.695.739 zł.

b) Zmianie w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 16.387.875 zł, w tym: wydatki bieżące 12.897.180 zł, wydatki majątkowe 3.490.695 zł. Źródłem pokrycia na finansowanie deficytu i spłatę zobowiązań budżetowego będą zaciągane kredyty w kwocie 1.200.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. do uchwały budżetowej Nr III/17/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2010 roku. Stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr III/17/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3a.xls

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama