reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Szumowo

z dnia 15 września 2011r.

zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) Plan dochodów wynosi 11 954 168 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 11 654 288 zł,

b) dochody majątkowe - 299 880 zł,

c) w tym w działach, w których dokonano zmian:

- 700 - 46 900 zł,

- 751 - 11 315 zł,

- 758 - 3 709 143 zł,

- 801 - 40 992 zł,

- 852 - 1 349 300 zł.

2) Plan wydatków wynosi 13 869 168 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 11 897 919 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 971 249 zł,

c) w działach, w których dokonano zmian:

- 600 - 911 280 zł,

- 700 - 335 000 zł,

- 710 - 32 600 zł,

- 750 - 2 236 396 zł,

- 751 - 11315 zł,

- 754 - 235 000 zł,

- 801 - 5 542 260 zł,

- 851 - 70 000 zł,

- 852 - 1 565 925 zł,

- 900 - 1 016 400 zł,

- 921 - 335 000 zł,

- 926 - 516 000 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 915 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 600 000 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 315 000 zł.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 792 zł i zmniejsza o kwotę 500 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 920 zł oraz zwiększa o kwotę 335 212 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik5.doc

Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo nr VII/37/11 z dnia 15 września 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama