reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753 i z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.738 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.738 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.314 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011 zmieniony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r. i Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2011 rok zmieniony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r. i Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zmieniony Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 34.531.394 zł

wydatki ogółem kwota 37.513.903 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.982.509 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 982.509 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienie dokonanych zmian.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2011 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama