reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.321zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 380.977zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 13.420.308zł, w tym:

a) bieżące - 12.700.009zł

b) majątkowe - 720.299zł

2) plan wydatków wynosi 14.121.521zł, w tym:

a) bieżące - 13.019.566zł

b) majątkowe - 1.101.955zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 701.213zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 147.535zł, pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 234.121zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków 319.557zł.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.161.545zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.460.332zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu na 2011r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama