reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/VIII/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675 ,Nr 40 poz.230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113 z 2011 r. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zmianie planu dochodów na kwotę 82.522 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 9.166.052 zł. w tym: dochody bieżące 9.100.672 zł. dochody majątkowe 65.380 złotych.

2. Zmianie planu wydatków na kwotę 82.522 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 11.971.891 zł, w tym: wydatki bieżące 7.802.891, wydatki majątkowe 4.169.000 złotych.

§ 2. Wykaz limitów na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.805.839 złotych planuje się pokryć ;

a) kredyt długoterminowy w kwocie 1.641.242 złotych

b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.164.597 złotych

2. Wolne środki w kwocie 7.004 złotych przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 złotych.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.805.839 złotych .

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.502.000 złotych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/VIII/2011

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama