reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 55/11 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wydatkach budżetowych zadań na podstawie porozumień z AR i własnych - zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję:

a) przeniesień między paragrafami w wydatkach budżetowych zadań własnych- zgodnie z załącznikiem nr 2

b) rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 14 560zł- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a)dochody ogółem

13 463 727

w tym:

dochody

bieżące

11 414 410

majątkowe

2 049 317

b) wydatki ogółem

15 712 575

w tym:

wydatki

bieżące

11 413 758

majątkowe

4 298 817

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/11
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2011 rok

Zadania: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

852

Pomoc społeczna

14 300,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 140,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 140,00

85216

Zasiłki stałe

13 160,00

3110

Świadczenia społeczne

13 160,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

3240

Stypendia dla uczniów

-8 628,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

8 628,00

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy na wypłatę zasiłków stałych i należnych od nich składek na ubezpieczenie zdrowotne(dział 852) oraz dokonuje się korekty wydatków z § 3240 do § 3260 na zabezpieczenie wydatków związanych z wyprawką szkolną-zakup podręczników dla uczniów (dział 854).

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/11
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych - przeniesienia pomiędzy paragrafami na 2011 rok

Zadania: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

750

Administracja publiczna

0

75011

Urzędy wojewódzkie

0

4300

Zakup usług pozostałych

1 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

-400

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-1 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

4270

Zakup usług remontowych

-1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internetu

1 000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- 1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

75412

Ochotnicze straże pożarne

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

-2 000,00

852

Pomoc społeczna

-14 300,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

-14 300,00

3110

Świadczenia społeczne

-14 300,00

Rozdysponowanie części rezerwy celowej utworzonej w budżecie na zadania oświatowe:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

758

Różne rozliczenia

-14 560,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-14 560,00

4810

Rezerwy

-14 560,00

801

Oświata i wychowanie

14 560,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

14 560,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 230,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 660,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

270

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

4300

Zakup usług pozostałych

200

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

600

Rozdysponowanie części rezerwy celowej związane jest z utworzeniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sławcu od 1 września 2011 roku, tym samym zabezpieczenie podstawowych wydatków związanych z funkcjonowaniem tego oddziału.

Burmistrz


inż. Józef Piątek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama