reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy


Uchwała
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 188 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 009 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 009 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. 1. Po dokonanych zmianach ustala się dochody ogółem 6 426 963 zł, w tym dochody bieżące 6 170 971 zł.
2. Wydatki ogółem 6 629 763 zł, w tym wydatki bieżące 6 168 879 zł.
3. Deficyt budżetowy w kwocie 202 800 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 188 000 zł oraz wolnymi środkami 14 800 zł.
§ 5. Ustala się plan przychodów w kwocie 348 000 zł i plan rozchodów w kwocie 145 200 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na kwotę 188 000 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Kołaki Kościelne do zaciągnięcia zobowiązań zgodnie z limitem ustalonym w § 6.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski
Załącznik do uchwały Nr VII/37/11
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

GGSSS SGSzałacznik do uchwały Nr VII-37-11 Rady Gminy Kołaki Kościelne
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama