reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/XIII/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 138, poz.138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetowe zadań własnych o kwotę 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetowe zadań własnych o kwotę 9.000 zł, zwiększyć planowane wydatki budżetowe zadań własnych o kwotę 162.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów, według których załącznik Nr 5 do uchwały Nr 19/V/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 stycznia 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr 40/IX/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 maja 2011 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie zmian zawiera załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 18.038.415 zł,

2) wydatki ogółem 19.927.015 zł,

3) planowany deficyt budżetowy 1.888.600 zł, przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 1.585.600 zł, wolnymi środkami - 303.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/XIII/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 września 2011 r.

Zwiększyć dochody

Zwiększyć wydatki

dział

rozdział

§

kwota

dział

rozdział

§

kwota

801

80101

0690

2.500

801

80101

4300

2.500

Razem

2.500

Razem

2.500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71/XIII/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 września 2011 r.

Zmniejszyć wydatki

Zwiększyć wydatki

dział

rozdział

§

kwota

dział

rozdział

§

kwota

801

80195

4300

9.000

900

90095

4270

9.000

900

90095

6060

153.000

Razem

9.000

Razem

162.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71/XIII/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 września 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2011r.
(w złotych)

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 716 539

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- na finansowanie wyprzedzające
- na sfinansowanie udziału własnego

§ 903

1 840 303

1 131 331
708 972

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

2 573 236

3.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

303 000

Rozchody ogółem:

2 827 939

1.

Spłata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- na finansowanie wyprzedzające
- na sfinansowanie udziału własnego

§ 963

1 773 320

1 628 201
145 119

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 054 619


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71/XIII/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 września 2011 r.

Objaśnienie zmian

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej zorganizowała dowóz dzieci na półfinałowy obóz sportowy w Kluczborku. Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku zwrócił koszty przejazdu w kwocie 2.500 zł co pozwoli pokryć koszty wynajmu autobusu.

W wyniku planowanej budowy obwodnicy miasta Szczuczyna i zajęciem terenów dawnej targowicy pod pas drogowy zaistniała konieczność zmiany lokalizacji targowicy. Ze względu na uruchomienie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego programu na rozbudowę targowisk miejskich "Mój rynek" Gmina Szczuczyn może pozyskać ok. 1 mln zł na budowę przedmiotowego obiektu. Aby uzyskać dofinansowanie z PROW niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami tj. projektu technicznego oraz pozwolenia na budowę, których opracowanie zostanie zlecone w roku bieżącym.

Zachodzi również konieczność wykupu gruntów z przeznaczeniem w przyszłości pod nową targowicę. Wydatek ten zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 153.000 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama