reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 76.2011 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726 ) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2011, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 680 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22 078 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 758 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 12 461 817 zł z tego:

- dochody bieżące 11 025 637 zł

- dochody majątkowe 1 436 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 13 099 596 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 887 696 zł

- na wydatki majątkowe 2 211 900 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ) z dochodów budżetu Gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

§ 4a. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

TABELA NR 1

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 797,00

5 680,00

11 477,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

5 135,00

5 680,00

10 815,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 135,00

5 680,00

10 815,00

Razem:

1 899 340,00

5 680,00

1 905 020,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

TABELA NR 2

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 578 734,00

0,00

1 578 734,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 375 900,00

- 1 500,00

1 374 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 924,00

- 1 500,00

81 424,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 288,00

1 500,00

21 788,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

1 500,00

3 500,00

801

Oświata i wychowanie

4 457 336,00

0,00

4 457 336,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

217 000,00

0,00

217 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 300,00

- 1 600,00

700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 938,00

5 600,00

99 538,00

4430

Różne opłaty i składki

6 500,00

- 4 000,00

2 500,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 666,00

- 10 897,00

6 769,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 150,00

- 2 397,00

753,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 516,00

- 8 500,00

6 016,00

80195

Pozostała działalność

90 178,00

10 897,00

101 075,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

10 897,00

10 897,00

851

Ochrona zdrowia

78 922,00

0,00

78 922,00

85153

Zwalczanie narkomanii

4 800,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 800,00

2 000,00

4 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

74 122,00

0,00

74 122,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 122,00

- 1 600,00

28 522,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 400,00

1 600,00

28 000,00

Razem:

11 194 022,00

0,00

11 194 022,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 797,00

5 680,00

11 477,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

5 135,00

5 680,00

10 815,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000,00

4 979,00

5 979,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

- 481,00

1 319,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 335,00

1 182,00

3 517,00

Razem:

1 899 340,00

5 680,00

1 905 020,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 października 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w kwocie 5 680 złotych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków niezbędnych dla właściwej realizacji zadań Gminy.

Dokonuje się zmian - przeniesień w ramach działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 10 897 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama