reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.15911) ), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 13622) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr II/13/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czyżewie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7.1 Działalnością Ośrodka kieruje kierownik.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika zarządzeniem.",

2) § 9 otrzymuje brzmienie: " § 9. Organizację pracy Ośrodka, czas pracy, prawa i obowiązki pracowników oraz prawa i obowiązki pracodawcy określa regulamin pracy Ośrodka ustalony przez kierownika zarządzeniem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz.1241,Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama