| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna w wysokości 6 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki za 8 godzin pobytu dziecka.

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej 8 godziny pobytu dziecka.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz objętego opieką dziennego opiekuna w wysokości 5 zł dziennie.

§ 3. Opłaty o których mowa w § 1 i w § 2 nie są pobierane w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz u dziennego opiekuna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »