reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461,Nr 226 poz. 1475; z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Juchnowiec Kościelny:

1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 520 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 700 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł,

2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton:

- o liczbie osi dwie - 560 zł,

- o liczbie osi trzy - 530 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 750 zł,

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniej niż 21 ton:

- o liczbie osi dwie - 640 zł,

- o liczbie osi trzy - 680 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.100 zł,

c) równej lub wyższej niż 21 tony, a mniej niż 23 ton:

- o liczbie osi dwie - 680 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.080 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.100 zł,

d) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 29 ton:

- o liczbie osi dwie - 680 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.130 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.600 zł,

e) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi dwie - 680 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.130 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.850 zł,

3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton:

- o liczbie osi dwie - 820 zł,

- o liczbie osi trzy - 870 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.060 zł,

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniej niż 21 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.400 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.070 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.600 zł,

c) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony:

- o liczbie osi dwie - 1.400 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.540 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.600 zł,

d) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 29 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.400 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.770 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 2.400 zł,

e) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.400 zł,

- o liczbie osi trzy - 1.770 zł,

- o liczbie osi cztery i więcej - 2.750 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 860 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1010 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.230 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton:

- o liczbie osi dwie - 650 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.400 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton i mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.600 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej- 1.380 zł,

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.600 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.930 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do poniżej 31 ton:

- o liczbie osi dwie - 1010 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.940 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton do poniżej 40 ton:

- o liczbie osi dwie - 2.170 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.930 zł,

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi dwie - 2.170 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 2.800 zł,

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): od 7 ton i poniżej 12 ton - 280 zł,

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów łącznie z pojazdem silnikowym (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:

- o liczbie osi jedna - 240 zł,

- o liczbie osi dwie - 270 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 770 zł,

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 28 ton:

- o liczbie osi jedna - 440 zł,

- o liczbie osi dwie - 270 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 770 zł,

c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:

- o liczbie osi jedna - 440 zł,

- o liczbie osi dwie - 710 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 770 zł,

d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:

- o liczbie osi jedna - 440 zł,

- o liczbie osi dwie - 970 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 770 zł,

e) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi jedna - 440 zł,

- o liczbie osi dwie - 1.300,- zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1050 zł,

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów łącznie z pojazdem silnikowym (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:

- o liczbie osi jedna - 370 zł,

- o liczbie osi dwie - 440 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1050 zł,

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 28 ton:

- o liczbie osi jedna - 650 zł,

- o liczbie osi dwie - 440 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1050 zł,

c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:

- o liczbie osi jedna - 650 zł,

- o liczbie osi dwie - 970 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1050 zł,

d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:

- o liczbie osi jedna - 650 zł,

- o liczbie osi dwie - 1.450 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1050 zł,

e) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi jedna - 650 zł,

- o liczbie osi dwie - 1.920 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej- 1.440 zł,

10) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 910 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.680 zł,

11) stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2006 i nowszych określa się w wysokości:

a) od środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 1:

- lit. a) - 420 zł,

- lit. b) - 690 zł,

- lit. c) - 720 zł,

b) od środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 4:

- lit. a) - 790 zł,

- lit. b) - 960 zł,

- lit. c) - 1.130 zł,

c) od środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 10:

- lit. a) - 900 zł,

- lit. b) - 1.660 zł,

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/371/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama