reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Janów

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655, oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) i art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.z 2002 r Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz..1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 226, poz.1475) uchwała co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w spawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/135/05 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz.Woj. Podl. z 2005 r. Nr 263, poz. 3038)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/48/11
Rady Gminy Janów
z dnia 28 października 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama