reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Sidra

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 7 ust.2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sokólskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Sidra, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalenie przebiegu dróg, o których mowa w § 1 nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Sidra.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 4. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

WYKAZ DRÓG

1) Obręb Bieniasze - działki oznaczone nr ew. 225, 226, 229, 231, 235.

2) Obręb Bierniki - działki oznaczone nr ew. 202, 340, 342, 344, 345, 357, 392, 398.

3) Obręb Bierwicha - działki oznaczone nr ew. 54/6, 54/8, 192, 255, 259.

4) Obręb Chwaszczewo - działki oznaczone nr ew. 139/6, 208, 212, 216.

5) Obręb Jacowlany - działki oznaczone nr ew. 188/13, 409, 441.

6) Obręb Jałówka - działki oznaczone nr ew. 7, 27, 109/5, 235, 247, 278/6, 366, 374, 379,

388, 400, 454, 711.

7) Obręb Jurasze - działki oznaczone nr ew. 102/3, 192, 210/2, 212/1, 213/1, 213/2.

8) Obręb Kniaziówka - działki oznaczone nr ew. 120, 123, 139.

9) Obręb Krzysztoforowo - działki oznaczone nr ew. 19, 25, 62, 67, 69, 73.

10) Obręb Majewo - działka oznaczona nr ew. 39.

11) Obręb Makowlany - działki oznaczone nr ew. 2, 133, 180, 225, 234, 269, 276, 336, 363, 364.

12) Obręb Makowlany kol. - działki oznaczone nr ew. 40, 60, 76, 78, 91, 96.

13) Obręb Nowinka - działki oznaczone nr ew. 115, 213.

14) Obręb Ogrodniki - działki oznaczone nr ew. 239, 256, 299.

15) Obręb Pohorany - działki oznaczone nr ew. 109, 110, 111, 130.

16) Obręb Poganica - działki oznaczone nr ew. 207, 220, 221, 223, 224.

17) Obręb Podsutki - działki oznaczone nr ew. 233, 269/3, 278/2, 279/2, 280/2, 283/2, 307/2,

368, 373, 374/2, 418.

18) Obręb Racewo - działki oznaczone nr ew. 19, 21, 88/2, 102, 208, 231, 246, 249/1, 263/1,

276, 287, 291/9, 309/6.

19) Obręb Romanówka - działki oznaczone nr ew. 192, 193, 196, 197, 206, 210, 211, 215.

20) Obręb Siderka - działki oznaczone nr ew. 86, 91, 95, 96, 160, 329, 829, 880.

21) Obręb Sidra - działki oznaczone nr ew. 258, 281, 284, 320, 337, 459, 499, 735, 736,

744/2, 746/6, 772, 895, 955, 977/2, 985, 1087, 1109/2, 1109/4, 1174.

22) Obręb Siekierka - działki oznaczone nr ew. 111, 115, 150/2, 151, 157, 164, 167, 177,

188, 201, 269.

23) Obręb Słomianka - działki oznaczone nr ew. 41, 121, 163, 178, 211.

24) Obręb Śniczany - działki oznaczone nr ew. 231/6, 239, 247, 249/1, 255, 259, 280.

25) Obręb Staworowo - działki oznaczone nr ew. 79, 105, 112/2, 121/2,147, 304, 307.

26) Obręb Szostaki - działko oznaczone nr ew. 107/5, 232, 243, 245, 249, 294, 298.

27) Obręb Zalesie - działki oznaczone nr ew. 39, 47, 91, 117, 192, 279, 285, 309, 314, 321.

28) Obręb Zwierżany - działki oznaczone nr ew. 34, 61, 73, 91, 99, 105, 163, 201, 210, 216,

231.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama