reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1. Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 1 o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650 zł;

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł.

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku przedstawiają się następująco:

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

700

750

13

14

750

800

14

15

800

850

15

900

1.310

Trzy osie

12

17

900

1.000

17

19

950

1.100

19

21

1.000

1.200

21

23

1.050

1.300

23

25

1.100

1.650

25

1.150

1.670

Cztery osie i więcej

12

25

1.500

1.600

25

27

1.550

1.700

27

29

1.600

1.800

29

31

1.730

2.600

31

1.750

2.650

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550 zł;

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 650 zł;

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 850 zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku przedstawiają się następująco:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

500

550

18

25

600

600

25

31

800

960

31

1.500

2.030

Trzy osie i więcej

12

40

1.350

1.800

40

1.800

2.670

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego) - 700 zł.

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku przedstawiają się następująco:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

500

550

18

25

550

600

25

600

650

Dwie osie

12

28

650

700

28

33

700

900

33

38

900

1.400

38

1200

1.800

Trzy osie i więcej

12

38

710

1000

38

1000

1.350

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 30 miejsc - 1.000 zł;

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500 zł.

8. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2006 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1:

a) pkt 1 - 350 zł,

b) pkt 2 - 550 zł,

c) pkt 3 - 550 zł;

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 1 - 450 zł,

b) pkt 2 - 550 zł,

c) pkt 3 - 750 zł;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 5 - 650 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 7:

a) pkt 1 - 750zł,

b) pkt 2 - 1000zł.

§ 2. Traci moc uchwała III/8/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 308, poz. 4035).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tomasz Naruszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama