reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/120/11 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Sokółka od 1 stycznia 2012 roku:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 692 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 772 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 060 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 694 zł,

- o liczbie osi - trzy - 600 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 820 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:

- o liczbie osi - dwie- 722 zł,

- o liczbie osi - trzy - 820 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 872 zł,

c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie -722 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1 266 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1 230 zł,

d) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 722 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1 266 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2 066 zł,

3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1 564 zł,

- o liczbie osi - trzy - 982 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 834 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:

- o liczbie osi - dwie - 1 564 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1 266 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 834 zł,

c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1 564 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1 972 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1 814 zł,

d) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1 564 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1 972 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2 754 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 5,5 ton - 874 zł,

b) od 5,5 tony do poniżej 9 ton - 1 250 zł,

c) od 9 ton do poniżej 12 ton - 1 626 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton,

- o liczbie osi - dwie - 704 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 560 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie - 1 768 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 560 zł,

c) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1 768 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 560 zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1 768 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 2 154 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 944 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2 154 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie - 2 130 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2 154 zł,

c) wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2 130 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2 154 zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2 422 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2 798 zł,

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

- 300 zł,

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna - 254 zł,

- o liczbie osi - dwie - 264 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 846 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:

- o liczbie osi - jedna - 482 zł,

- o liczbie osi - dwie - 300 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 846 zł,

c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:

- o liczbie osi - jedna - 398 zł,

- o liczbie osi - dwie - 766 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 846 zł,

d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna - 398 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1 062 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 846 zł,

e) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna - 398 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1 062 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 846 zł,

f) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna - 398 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1 440 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 180 zł,

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna - 360 zł,

- o liczbie osi - dwie - 388 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 180 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:

- o liczbie osi - jedna - 702 zł,

- o liczbie osi - dwie - 480 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 180 zł,

c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:

- o liczbie osi - jedna - 702 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1 064 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 180 zł,

d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna - 702 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1 614 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 180 zł,

e) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna - 702 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1 614 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 180 zł,

f) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi - jedna - 702 zł,

- o liczbie osi - dwie - 2 126 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1 600 zł,

10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 960 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 640 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 26 listopada 2008 r Nr 243, poz. 2492)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992),
2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama