reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Giby

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 770 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1200 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1300 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1820 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1550 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1738 zł.

b) równej i wyższej niż 30 miejsc - 2217 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/102/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 300, poz. 3075).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/11
Rady Gminy Giby
z dnia 7 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne)

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie:

12

13

1305

1371

13

14

1450

1487

14

15

1595

1600

15

1668

1816

Trzy osie:

12

17

1450

1657

17

19

1740

2059

19

21

1885

2175

21

23

2175

2320

23

25

2320

2464

25

2320

2464

Cztery osie i więcej:

12

25

1595

2116

25

27

2609

2972

27

29

2900

2978

29

31

2978

2978

31

2978

2978


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/11
Rady Gminy Giby
z dnia 7 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie:

12

18

1015

1143

18

25

1450

1634

25

31

1595

2132

31

2048

2302

Trzy osie i więcej:

12

40

2302

2302

40

2900

2978


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/11
Rady Gminy Giby
z dnia 7 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś:

12

18

725

904

18

25

1015

1293

25

1305

1505

Dwie osie:

12

28

1160

1305

28

33

1450

1820

33

38

1740

1820

38

2175

2302

Trzy osie i więcej:

12

38

1450

1595

38

2175

2302

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama