reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 178 poz. 1061) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 34 poz.467), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.500 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 14.500 zł

a) Dział 852, rozdział 85278 § 2010 2.500 zł

b) Dział 751, rozdział 75108 § 2010 12.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.985 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 30.135 zł

a) Dział 751, rozdział 75108 § 3030 12.000 zł

b) Dział 751, rozdział 75108 § 4170 440 zł

c) Dział 751, rozdział 75108 § 4110 25 zł

d) Dział 751, rozdział 75108 § 4120 5

e) Dział 751, rozdział 75108 § 4210 3.165 zł

f) Dział 852, rozdział 85278 § 3110 2.500 zł

g) Dział 852, rozdział 85212 § 4010 7.000 zł

h) Dział 852, rozdział 85212 § 4110 2.000 zł

i) Dział 852, rozdział 85212 § 4210 1.000 zł

j) Dział 852, rozdział 85212 § 4260 1.000 zł

k) Dział 852, rozdział 85212 § 4300 1.000 zł

2) Zadania własne : 37.850 zł

a) Dział 750, rozdział 75075§ 4210 900 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 1.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 § 4280 300 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4300 500 zł

e) Dział 801, rozdział 80110 § 4350 100 zł

f) Dział 801, rozdział 80113 § 4430 50 zł

g) Dział 900, rozdział 90095 § 4270 15.000 zł

h) Dział 921, rozdział 92109 § 4210 15.000 zł

i) Dział 921, rozdział 92109 § 4300 5.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.485 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 15.635 zł

a) Dział 751, rozdział 75108 § 4300 3.500 zł

b) Dział 751, rozdział 75108 § 4410 135 zł

c) Dział 852, rozdział 85212 § 3110 12.000 zł

2) Zadania własne : 37.850 zł

a) Dział 750, rozdział 75075 § 4170 900 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4430 1.000 zł

c) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 15.000 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4120 300 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 § 4210 500 zł

f) Dział 801, rozdział 80110 § 4120 100 zł

g) Dział 801, rozdział 80113 § 4210 50 zł

h) Dział 921, rozdział 92109 § 4170 20.000 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.864.496 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 7.389.574zł

b) Dochody bieżące -13.474.922 zł

c) Na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł

2) Plan wydatków ogółem 23.155.130 zł z tego :

a) Wydatki majątkowe 10.299.513 zł

b) Wydatki bieżące- 12.855.617 zł

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.631.841zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środkami w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł 3) kredyt w kwocie 1.550.351 zł

§ 6. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.340.656 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.514.941 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 5 977.018 zł

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 7 października 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 14.500 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 15 września 2011r. ( pismo Nr FB.II.3111.314.2011.MC ) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85278 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie, rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych, zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 w sprawie realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych , w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

- na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2011roku (pismo Nr DBŁ.3101-4-4/54/11) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 75108 o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 14.500 zł.

Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w rozdziałach 75108 i 85278.

Rozwiązano również częściowo rezerwę ogólną w kwocie 15.000zł na zabezpieczenie realizacji bieżących wydatków związanych z remontem dachu w hydroforni w Kłopotach .

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama