reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Kleszczel

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 153, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 128.300 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 123.000 zł,

2) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 5.300 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów zadań własnych o kwotę 2.900 zł w Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 128.300 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 119.310 zł;

2) Dz.852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 690 zł;

3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 2.000 zł;

4) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 1.000 zł;

5) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.300 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 2.900 zł w Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 400 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 300 zł,

b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 100 zł;

2) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 26.296 zł, w tym:

a) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 4.000 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2.000 zł,

c) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 140 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 3.000 zł,

e) Dz..852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.100 zł,

f) Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 10.000 zł,

g) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 100 zł,

h) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 0 kwotę 2.820 zł,

i) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 3.100 zł,

j) Dz. 852 rozdz. 85205 § 4300 o kwote 31 zł,

k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 o kwotę 5 zł;

3) Zmniejszyć plan wydatków zadań zlecoych o kwotę 400 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 300 zł,

b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 100 zł;

4) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 26.296 zł, w tym:

a) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 2.200 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 2.140 zł,

c) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4.000 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 150 zł,

e) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 8.000 zł,

f) Dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 o kwotę 250 zł,

g) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 7.620 zł,

h) z. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 1.000 zł,

i) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 900 zł,

j) Dz.852 rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 31 zł,

k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4430 o kwotę 5 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 9.630.292 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.620.500 zł w tym:

- dochody zadań własnych 5.570.490 zł,

- dochody zadań zleconych 1.050.010 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł;

2) wydatki budżetowe w wysokości 11.470.133 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.493.756 zł , w tym:

- wydatki zadań własnych 5.443.746 zł,

- wydatki zadań zleconcyh 1.050.010 zł,

b) wydatki majątkowe 4.976.377 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonaych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 października 2011 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1) Zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych dokonano w oparciu o pisma:

a) Nr FB.II.3111.342.2011MC Podlakiego Urzędu Wojewódzkiegow Białymstoku w sprawie dokonania zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadzeń z funduszu alimentacyjnego,

b) NrFB.II.3111.344.2011MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

2) Zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań własnych dokonano w oprciu o pismo nr FB.II.3111.28.2011MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokosci 250 zł na pracownika socjalnego;

3) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano:

a) w rozdz. 75011 zwiększenio kwotę 300 zł z przeznaczeniem na aktualizację programów,

b) w rozdz. 85212 zwiększono kwotę 100 zł na zakup materiałów w ramach 3 % kosztów obsługi,

c) w Dz.801 "Oświata i wychowanie" oraz 852 - "Opieka Społeczna" dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi wnioskami kierowników jednostek;

4) Zmniejszenia planu wydatków dokonano w oparciu o brak wykonania w poszczególnych rozdziałach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama