reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 84.2011 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726 ) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szypliszki na rok 2011, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14 000 zł

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226 697 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 850 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263 547 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 640 804 zł z tego:

- dochody bieżące 11 774 624 zł

- dochody majątkowe 1 866 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 278 583 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 771 683 zł

- na wydatki majątkowe 2 506 900 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) z dochodów budżetu gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

§ 4a. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela nr 1

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

331 930,00

- 14 000,00

317 930,00

85216

Zasiłki stałe

70 000,00

- 14 000,00

56 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 000,00

- 14 000,00

56 000,00

Razem:

11 445 987,00

- 14 000,00

11 431 987,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

152 858,00

226 078,00

378 936,00

01095

Pozostała działalność

152 858,00

226 078,00

378 936,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

152 858,00

226 078,00

378 936,00

852

Pomoc społeczna

1 744 100,00

619,00

1 744 719,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 400,00

619,00

5 019,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 400,00

619,00

5 019,00

Razem:

1 982 120,00

226 697,00

2 208 817,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 2

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 167 900,00

0,00

1 167 900,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 167 900,00

0,00

1 167 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 200,00

18 000,00

104 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

111 547,00

5 400,00

116 947,00

4300

Zakup usług pozostałych

490 503,00

- 23 400,00

467 103,00

750

Administracja publiczna

1 587 734,00

0,00

1 587 734,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 373 700,00

- 5 550,00

1 368 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 424,00

- 5 550,00

75 874,00

75095

Pozostała działalność

89 446,00

5 550,00

94 996,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 400,00

1 500,00

7 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

350,00

1 450,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 052,00

4 700,00

32 752,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 930 668,00

0,00

4 930 668,00

80101

Szkoły podstawowe

3 399 380,00

- 4 900,00

3 394 480,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 816,00

- 4 900,00

105 916,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

253 932,00

4 900,00

258 832,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 600,00

2 600,00

81 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 800,00

900,00

14 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

119 770,00

2 300,00

122 070,00

4270

Zakup usług remontowych

9 000,00

- 2 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 700,00

1 100,00

19 800,00

852

Pomoc społeczna

748 930,00

- 14 000,00

734 930,00

85216

Zasiłki stałe

84 000,00

- 14 000,00

70 000,00

3110

Świadczenia społeczne

84 000,00

- 14 000,00

70 000,00

Razem:

12 083 212,00

- 14 000,00

12 069 212,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

152 858,00

226 078,00

378 936,00

01095

Pozostała działalność

152 858,00

226 078,00

378 936,00

4430

Różne opłaty i składki

152 858,00

226 078,00

378 936,00

852

Pomoc społeczna

1 744 100,00

619,00

1 744 719,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 400,00

619,00

5 019,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 400,00

619,00

5 019,00

Razem:

1 982 120,00

226 697,00

2 208 817,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 października 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.354.2011.AK) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 rok w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 226 078 złotych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.375.2011.MC) zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 14 000 złotych, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.375.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 619 złotych, w związku z niedoborem środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama