Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Łomżyńskiego

z dnia 14 listopada 2011r.

o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Łomża -obręb Giełczyn powiat łomżyński , woj. podlaskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe