reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420,Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 ) ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5, 5 ton włącznie - 779 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 300 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 560 zł

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Ós jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osie jezdnych

DWIE OSIE

12

13

1 946

1 946

13

14

1 946

1 946

14

15

1 946

1 946

15

1 946

1 946

TRZY OSIE

12

17

2 508

2 508

17

19

2 508

2 508

19

21

2 255

2 255

21

23

2 255

2 255

23

25

2 695

2 695

25

2 695

2 695

CZTERY OSIE i WIĘCEJ

12

25

2 592

2 592

25

27

2 592

2 592

27

29

2 592

2 592

29

31

2 592

2 978

31

2 592

2 978

3) od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1 820 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

DWIE OSIE

12

18

2 302

2 302

18

25

2 302

2 302

25

31

2 302

2 302

31

36

2 302

2 302

36

2 302

2 302

TRZY OSIE i WIĘCEJ

12

40

2 302

2 302

40

2 417

2 978

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton, / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 1 207 zł

b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 560 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton , /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa /naczepa + pojazd

silnikowy / (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

1 025

1 025

18

25

1 025

1 025

25

1 025

1 025

DWIE OSIE

12

28

1 025

1 025

28

33

1 025

1 208

33

38

1 238

1 347

38

1 549

2 268

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

1 301

1 597

38

1 678

1 982

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 820 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 302 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/187/10 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011r. ( Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 280, poz. 3548).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama