| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/76/11 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Hajnówka:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 521 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 990 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.121 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi - dwie - 667 zł,

b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton o liczbie osi - trzy - 603 zł,

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 772 zł,

d) równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 1.195 zł,

e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton o liczbie osi - cztery i więcej - 1.232 zł,

f) równej lub wyższej niż 29 tony o liczbie osi - cztery i więcej - 1.934 zł;

3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi - dwie - 1.485 zł,

b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton o liczbie osi - trzy - 965 zł,

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 1.238 zł,

d) równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 1.844 zł,

e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton o liczbie osi - cztery i więcej - 1.934 zł,

f) równej lub wyższej niż 29 tony o liczbie osi - cztery i więcej - 2.784 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 870 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.050 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.484 zł;

5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi - dwie - 702 zł,

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 1.520 zł,

c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - dwie - 1.653 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 1.458 zł,

e) równej lub wyższej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.846 zł,

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.014 zł;

6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi - dwie - 990 zł,

b) równej lub wyższej niż 25 ton , a mniej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.100 zł,

c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - dwie - 2.195 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 2.014 zł,

e) równej lub wyższej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie - 2.725 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.842 zł;

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ - 321 zł;

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważn e o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 259 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 488 zł,

c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton o liczbie osi - dwie - 309 zł,

d) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton o liczbie osi - dwie - 733 zł,

e) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - dwie - 1.014 zł,

f) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 808 zł,

g) równej lub wyższej niż 38 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.372 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.123 zł;

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 364 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 673 zł,

c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton o liczbie osi - dwie - 494 zł,

d) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton o liczbie osi - dwie - 1.014 zł,

e) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - dwie - 1.540 zł,

f) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 1.123 zł,

g) równej lub wyższej niż 38 ton

- o liczbie osi - dwie - 2.026 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.527 zł;

10) od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 965 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.809 zł;

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2007 i nowszych wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:

a) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1

- lit. a) - 458 zł,

- lit. b) - 929 zł,

- lit. c) - 1.062 zł,

b) od środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt. 4

- lit. a) - 844 zł,

- lit. b) - 1.014 zł,

- lit. c) - 1.424 zł,

c) od środków transportowych, o których mowa ust. 1 pkt. 10

- lit. a) - 905 zł,

- lit. b) - 1.750 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/172/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 pażdziernika 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 223, poz. 2572/.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »