| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz 1475; Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 1 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

600 zł

628 zł

628 zł

656 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

628 zł

669 zł

669 zł

698 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

814 zł

854 zł

854 zł

913 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

a

od 12 t do poniżej 13 t

2

400 zł

1 041 zł

b

od 13 t do poniżej 14 t

2

414 zł

1 083 zł

c

od 14 t do poniżej 15 t

2

584 zł

1 127 zł

d

od 15 t

2

713 zł

1 641 zł

e

od 12 t do poniżej 17 t

3

686 zł

1 142 zł

f

od 17 t do poniżej 19 t

3

713 zł

1 442 zł

g

od 19 t do poniżej 21 t

3

770 zł

1 955 zł

h

od 21 t do poniżej 23 t

3

999 zł

2 212 zł

i

od 23 t

3

1 497 zł

2 310 zł

j

od 12 t do poniżej 25 t

4 i więcej

913 zł

1 314 zł

k

od 25 t do poniżej 27 t

4 i więcej

927 zł

1 442 zł

l

od 27 t do poniżej 29 t

4 i więcej

1 314 zł

2 084 zł

ł

od 29 t

4 i więcej

2 084 zł

2 926 zł

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

499 zł

515 zł

515 zł

542 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

600 zł

628 zł

628 zł

656 zł

c

powyżej 9 t do poniżej 12 t

757 zł

786 zł

786 zł

826 zł

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

a

od 12 t do poniżej 18 t

2

515 zł

899 zł

b

od 18 t do poniżej 25 t

2

656 zł

1 113 zł

c

od 25 t do poniżej 31 t

2

826 zł

1 355 zł

d

od 31 t do 36 t włącznie

2

1 783 zł

2 298 zł

e

powyżej 36 t

2

1 800 zł

2 298 zł

f

od 12 t do 36 t włącznie

3

1 569 zł

2 184 zł

g

powyżej 36 t do poniżej 40 t

3

1 641 zł

2 226 zł

h

od 40 t

3

2 184 zł

2 967 zł

i

od 12 t do 36 t włącznie

4 i więcej

1 585 zł

2 194 zł

j

powyżej 36 t

4 i więcej

1 783 zł

2 268 zł

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

od 7 t do poniżej 12 t

327 zł

342 zł

6) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne

a

od 12 t do poniżej 18 t

1

185 zł

357 zł

b

od 18 t do poniżej 25 t

1

228 zł

414 zł

c

od 25 t

1

414 zł

713 zł

d

od 12 t do poniżej 28 t

2

284 zł

400 zł

e

od 28 t do poniżej 33 t

2

786 zł

1 070 zł

f

od 33 t do 36 t włącznie

2

1 070 zł

1 626 zł

g

powyżej 36 t do poniżej 38 t

2

1 455 zł

2 140 zł

h

od 38 t

2

1 484 zł

2 184 zł

i

od 12 t do 36 t włącznie

3 i więcej

856 zł

1 198 zł

j

powyżej 36 t do poniżej 38 t

3 i więcej

871 zł

1 198 zł

k

od 38 t

3 i więcej

1 198 zł

1 612 zł

7) Od autobusów:

Art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów z silnikiem Euro

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia

770 zł

798 zł

798 zł

842 zł

b

mających 30 i więcej miejsc do siedzenia

1 598 zł

1 698 zł

1 698 zł

1 783 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/295/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Joanna Lisek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »