Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 134/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w I półroczu 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, zmiany Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679) po konsultacji z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dyżury aptek na terenie miasta Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

2. Grafiki dyżurów w poszczególnych miesiącach stanowią odpowiednio załączniki od 1 do 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - STYCZEŃ 2012 r.

1 stycznia

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

2 stycznia

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

3 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

4 stycznia

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

5 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

6 stycznia

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

7 stycznia

Apteka Cefarm SA, ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

8 stycznia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

9 stycznia

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

10 stycznia

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

11 stycznia

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

12 stycznia

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

13 stycznia

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

14 stycznia

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

15 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

16 stycznia

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

17 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

18 stycznia

Apteka "Dr Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)

(86) 212-51-35

19 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1

(86) 211-16-66

20 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

21 stycznia

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

22 stycznia

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

23 stycznia

"Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10B

(86) 218-15-70

24 stycznia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

25 stycznia

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

26 stycznia

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

27 stycznia

Apteka Prywatna E.Rabbouz, ul. Wyszyńskiego 2/15

(86) 218-28-31

28 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

29 stycznia

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

30 stycznia

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

31 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 134/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - LUTY 2012 r.

1 lutego

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

2 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

3 lutego

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

4 lutego

Apteka Cefarm SA, ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

5 lutego

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

6 lutego

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

7 lutego

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

8 lutego

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

9 lutego

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

10 lutego

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

11 lutego

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

12 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

13 lutego

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

14 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

15 lutego

Apteka "Dr Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)

(86) 212-51-35

16 lutego

Apteka, ul. Dworcowa 1

(86) 211-16-66

17 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

18 lutego

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

19 lutego

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

20 lutego

"Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10B

(86) 218-15-70

21 lutego

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

22 lutego

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

23 lutego

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

24 lutego

Apteka Prywatna E.Rabbouz, ul. Wyszyńskiego 2/15

(86) 218-28-31

25 lutego

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

26 lutego

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

27 lutego

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

28 lutego

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

29 lutego

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 134/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - MARZEC 2012 r.

1 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

2 marca

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

3 marca

Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

4 marca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

5 marca

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

6 marca

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

7 marca

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

8 marca

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

9 marca

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

10 marca

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

11 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

12 marca

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

13 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

14 marca

Apteka "Dr Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)

(86) 212-51-35

15 marca

Apteka, ul. Dworcowa 1

(86) 211-16-66

16 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

17 marca

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

18 marca

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

19 marca

"Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10B

(86) 218-15-70

20 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

21 marca

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

22 marca

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

23 marca

Apteka Prywatna E.Rabbouz, ul. Wyszyńskiego 2/15

(86) 218-28-31

24 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

25 marca

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

26 marca

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

27 marca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

28 marca

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

29 marca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

30 marca

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

31 marca

Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 134/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - KWIECIEŃ 2012 r.

1 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

2 kwietnia

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

3 kwietnia

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

4 kwietnia

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

5 kwietnia

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

6 kwietnia

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

7 kwietnia

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

8 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

9 kwietnia

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

10 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

11 kwietnia

Apteka "Dr Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)

(86) 212-51-35

12 kwietnia

Apteka, ul. Dworcowa 1

(86) 211-16-66

13 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

14 kwietnia

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

15 kwietnia

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

16 kwietnia

"Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10B

(86) 218-15-70

17 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

18 kwietnia

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

19 kwietnia

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

20 kwietnia

Apteka Prywatna E.Rabbouz, ul. Wyszyńskiego 2/15

(86) 218-28-31

21 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

22 kwietnia

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

23 kwietnia

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

24 kwietnia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

25 kwietnia

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

26 kwietnia

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

27 kwietnia

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

28 kwietnia

Apteka Cefarm SA, ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

29 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

30 kwietnia

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 134/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - MAJ 2012 r.

1 maja

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

2 maja

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

3 maja

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

4 maja

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

5 maja

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

6 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

7 maja

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

8 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

9 maja

Apteka "Dr Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)

(86) 212-51-35

10 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1

(86) 211-16-66

11 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

12 maja

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

13 maja

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

14 maja

"Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10B

(86) 218-15-70

15 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

16 maja

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

17 maja

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

18 maja

Apteka Prywatna E.Rabbouz, ul. Wyszyńskiego 2/15

(86) 218-28-31

19 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

20 maja

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

21 maja

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

22 maja

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

23 maja

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

24 maja

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

25 maja

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

26 maja

Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

27 maja

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

28 maja

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

29 maja

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

30 maja

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

31 maja

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 134/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - CZERWIEC 2012 r.

1 czerwca

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

2 czerwca

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

3 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

4 czerwca

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

5 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

6 czerwca

Apteka "Dr Max", Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)

(86) 212-51-35

7 czerwca

Apteka, ul. Dworcowa 1

(86) 211-16-66

8 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

9 czerwca

Apteka "Nova", ul. Długa 1

(86) 216-55-88

10 czerwca

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

11 czerwca

"Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10B

(86) 218-15-70

12 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 25

(86) 216-41-41

13 czerwca

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

14 czerwca

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

15 czerwca

Apteka Prywatna E.Rabbouz, ul. Wyszyńskiego 2/15

(86) 218-28-31

16 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2

(86) 219-80-32

17 czerwca

Apteka, ul. Moniuszki 14

(86) 218-64-00

18 czerwca

Apteka, ul. Bema 3A

(86) 218-54-92

19 czerwca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C

(86) 218-30-15

20 czerwca

Apteka, Al. Piłsudskiego 10

(86) 218-17-79

21 czerwca

Apteka, ul. Wojska Polskiego 161

(86) 216-30-24

22 czerwca

Apteka, ul. Małachowskiego 5

(86) 218-91-81

23 czerwca

Apteka Cefarm SA, ul. Dworna 35

(86) 216-32-44

24 czerwca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2

(86) 219-89-28

25 czerwca

Apteka, ul. Bema 33

(86) 218-23-78

26 czerwca

Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12

(86) 216-25-44

27 czerwca

Apteka "D.R. Natusiewicz", ul. Księcia Janusza I 1

(86) 218-38-28

28 czerwca

Apteka na Dwornej, Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne, ul. Dworna 8

(86) 215-03-69

29 czerwca

Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126D

(86) 216-56-11

30 czerwca

Apteka "Medicines", ul. Kazańska 10/7

(86) 218-17-57

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godz. 16.00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe