reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Sidra

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , z 2009 r.Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz. 620 , Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654), art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245,poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXV/168/05 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 266, poz. 3111).

2) Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Sidra z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 230, poz. 2732)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

IN-1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

DN-1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

DR-1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

DL-1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

D-1/A

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama