reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr VIII/43/11 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 ) , oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 , z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706 ), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kuźnica Nr VIII/43/11 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania zmienia się § 1, § 2 uchwały, które otrzymują brzmienie:

"§ 1. Pomoc w formie dożywiania oraz posiłku osobom jego pozbawionym, o których mowa w art. 3 ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.",

"§ 2. Osoby, o których mowa w § 1 zobowiązane są do zwrotu wydatków poniesionych na pomoc zakupu posiłku, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą :

Procentowy dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku w procentach od ceny posiłku

do 200 %

bezpłatnie

powyżej 200%

90 %

powyżej 300%

100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnicy",

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama