reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Sokoły

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Sokoły stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalenie przebiegu dróg, o których mowa w § 1 nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Sokoły.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ DRÓG

1) Obręb wsi Bruszewo - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 89/6, 290/3, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 661, 666, 665, 667, 668, 670, 669.

2) Obręb wsi Bujny - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12, 18, 22, 23, 50, 51, 57, 59, 82, 91, 108, 115, 117, 118.

3) Obręb wsi Chomice - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.

4) Obręb wsi Czajki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 289/4, 294, 604, 605, 606, 607, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621.

5) Obręb wsi Drągi - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 200/1, 200/3, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234.

6) Obręb wsi Dworaki-Pikaty - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 58.

7) Obręb wsi Dworaki-Staśki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 157, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 190, 191, 161/3, 161/2, 162/1, 177/1, 181/1, 181/2, 184/1, 184/2, 159/2, 117/18.

8) Obręb wsi Idźki Młynowskie - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 90/1, 90/2, 93, 86, 87, 88, 99, 92, 94, 96, 97, 100.

9) Obręb wsi Idźki Średnie - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 61, 62, 63, 64, 70, 69/2, 66/2, 68/2, 68/3, 71/2, 65/2, 67/1.

10) Obręb wsi Idźki-Wykno - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 33, 34, 35, 44, 67, 131, 134, 135, 140, 141, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181.

11) Obręb wsi Jabłonowo-Kąty - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 4, 5, 7, 11, 22, 31, 60, 88, 91, 109, 111, 122, 141, 142, 153, 165, 166, 167.

12) Obręb wsi Jabłonowo-Wypychy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 185, 157, 171, 148, 165, 138, 118, 128, 120, 110, 117, 15, 1, 23, 33, 215, 64, 74, 47, 88, 94, 69, 66, 49, 45, 186.

13) Obręb wsi Jamiołki-Godzieby - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 147, 148/4, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163.

14) Obręb wsi Jamiołki-Kowale - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 133/1.

15) Obręb wsi Jamiołki-Piotrowięta - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 407/2, 400, 403, 404, 405, 406, 417, 411, 412, 409, 420, 410, 416/2, 419, 418.

16) Obręb wsi Jamiołki-Świetliki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 61/1, 62, 71, 72, 73, 74.

17) Obręb wsi Jeńki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 568, 569, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 632, 633, 184/3, 256/3, 567/2, 603/1, 608/1, 609/1, 570/1, 573/1, 38/11, 611/1, 611/2, 611/3, 665, 695, 690, 674, 673.

18) Obręb wsi Kowalewszczyzna - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 163/4, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238/1, 238/2, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 245/1, 246/1, 239/1, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8.

19) Obręb wsi Kowalewszczyzna-Folwark - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 50/2, 51, 51/3, 52, 53/1, 54, 57, 62, 64, 66, 70, 236, 58/1, 58/2.

20) Obręb wsi Kruszewo-Brodowo - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 255/1, 261, 226, 213, 77, 115, 116, 143, 144, 160, 79/6, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 2/1, 167/2, 76/1, 220/2, 209/1, 274, 268, 53/59, 267/26.

21) Obręb wsi Kruszewo-Głąby - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 133, 134/1, 135/2, 136, 137, 132/1, 8/22, 304, 214/3, 216, 217, 218/1, 218/2, 219/1, 220, 224.

22) Obręb wsi Kruszewo-Wypychy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 135/1, 133/1, 148, 137/2, 80/3, 79/2, 79/3.

23) Obręb wsi Krzyżewo - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 6, 5, 53, 38, 110, 109, 102, 113, 98, 99, 100, 101, 12, 95/10, 14/6, 106/1, 11/6, 4/12, 4/13, 4/14, 5/7, 5/10, 5/11.

24) Obręb wsi Mojsiki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163/1, 163/2, 164, 167/1, 167/2, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196.

25) Obręb wsi Noski Śnietne - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 175/2, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 353/6, 384, 315, 395.

26) Obręb wsi Nowe Racibory - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 100, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 341, 291.

27) Obręb wsi Perki-Bujenki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 63/2, 25/1.

28) Obręb wsi Perki-Franki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 60, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82.

29) Obręb wsi Perki-Karpie - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73.

30) Obręb wsi Perki-Lachy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 104, 105, 106.

31) Obręb wsi Perki-Mazowsze - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 81/3.

32) Obręb wsi Perki-Wypychy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1/5, 109/13, 8/17.

33) Obręb wsi Pęzy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 100, 101/2, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

34) Obręb wsi Porośl-Kije - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 39/1, 103/1, 103/2.

35) Obręb wsi Roszki-Chrzczony - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

36) Obręb wsi Roszki Leśne - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 67/1, 58/1, 71/1.

37) Obręb wsi Roszki-Sączki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 30, 33, 28/1, 28/2, 29, 31, 32, 27/2, 34.

38) Obręb wsi Roszki-Ziemaki - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 48, 125, 100, 58, 99, 61, 22, 9, 18, 23, 86, 92, 19, 76, 129, 130, 169, 248, 265, 31, 215, 208, 267, 90, 168, 285, 280.

39) Obręb wsi Rzące - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 259, 265, 266, 268, 269, 257, 256, 255, 260, 263, 261, 264, 262, 267.

40) Obręb wsi Sokoły M - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 158/1, 303, 86/17, 66/32, 65/12, 65/19, 13/1, 194, 195, 198, 201, 202/1, 203, 205, 206, 207, 211, 144/1, 143/1, 66/13, 66/14, 200/3, 50/2, 50/3, 199/4, 208/2, 199/5.

41) Obręb wsi Stare Racibory - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188.

42) Obręb wsi Stare Truskolasy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 74, 55, 86, 69, 66, 113, 146, 51, 23, 145, 181, 182, 183.

43) Obręb wsi Truskolasy-Lachy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 54/3, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 221, 294, 295, 332, 333, 334, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412.

44) Obręb wsi Truskolasy-Niwisko - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1, 63, 237, 60, 98, 51, 123, 149, 150, 151, 236, 235, 247, 248.

45) Obręb wsi Truskolasy-Olszyna - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 342, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 171/5, 415, 416, 417, 418.

46) Obręb wsi Truskolasy-Wola - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 27, 135, 89, 111, 117, 136, 170, 162, 157, 142, 150, 148, 138, 78, 63, 66, 64, 61, 190, 8, 9, 29, 43, 44, 195.

47) Obręb wsi Waniewo - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 383, 385, 384/2, 387/2, 388/1, 388/3, 391/4, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 402/1, 471, 472, 473, 389/1, 387/1, 384/1.

48) Obręb wsi Mojsiki-Borzyska - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118.

49) Obręb wsi Porośl-Grzywy - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

50) Obręb wsi Sokoły S - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 274/3, 113/2, 236, 237, 238, 242, 243, 247, 249, 234, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 272, 283, 277, 278, 279, 282, 284, 38/17, 275/1, 38/10, 38/6.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama