reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Płaska

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości o symbolu DN - 1, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości o symbolu IN - 2, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deklaracja na podatek rolny o symbolu DR - 1, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) informacja w sprawie podatku rolnego o symbolu IR - 1, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) deklaracja na podatek leśny o symbolu DL-1, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) informacja w sprawie podatku leśnego o symbolu IL-1, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr II/19/02 Rady Gminy Płaska z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 Nr 3, poz. 109, z 2005 r. Nr 256, poz. 2879, z 2007 r. Nr 279, poz. 3219, z 2011 r. Nr 4, poz. 41)

2. Traci moc Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie określenia wzorów formularzy. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 306, poz. 3963)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama