| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Zawady

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z2003r. Nr 80 poz.717, i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 oraz z 2011r. nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281) oraz art.12 ust.1 pkt 2, art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726, z 2011r. nr 201 poz.1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

§ 2. Nadaje się Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XI/98/11
Rady Gminy Zawady
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Statut Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »