| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/105/11 Rady Gminy Zawady

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady Nr VI/33/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zawady

Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.159 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 153 poz.1271, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, z 2007r. Nr 138 poz.974, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, z 2008r. Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2009r. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, z 2010r. Nr 28 poz.146, z 2010r. Nr 106 poz.675, z 2010r. Nr 40 poz.230, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/33/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku skreśla się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie: "W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie gminy".

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »