reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.391.466 zł i wydatków o kwotę 49.384 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 33.276 zł i wydatków o kwotę 7.950 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

4. W Uchwale Budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 3 który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 oraz dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 5 Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 15.833.850 zł , w tym: majątkowe - 2.414.282 zł bieżące - 13.419.568 zł plan wydatków ogółem wynosi - 15.625.158 zł, w tym: majątkowe - 2.773.071 zł bieżące -12.852.087 zł

§ 2. 1. Nadwyżkę w wysokości 208.692 zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych nawyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Dochody w wysokości 1.302.925 zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. W związku z zapisami §2 deficyt wynosi 1.302.925 zł i zostanie sfinansowany :

- pożyczką zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 692.045 zł

- kredytem w wysokości 610.880 zł

§ 4. Na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 925.392 zł planuje się pożyczkę w wysokości 105.000 zł oraz kredyt w wysokości 820.392 zł

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 400.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.302.925 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej w kwocie 692.045 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 925.392 zł

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 400.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.302.925 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej w kwocie 692.045 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 925.392 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

150

15013

2007

8.087

1.263.570

2009

1.427

222.983

700

70005

0750

20.000

240.000

0830

220

720

756

75601

0350

500

2.600

75615

0910

1.300

1.400

75616

0340

8.000

125.056

75618

0460

2.000

2.000

75647

0690

200

1.600

758

75801

2920

5.000

3.939.032

921

92195

0750

1.900

11.900

RAZEM:

48.634

Dochody bieżące ogółem:

13.452.844

Dochody majątkowe - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

010

01010

6208

1.342.082

1.342.082

700

70005

0770

750

23.450

Razem:

1.342.832

Dochody majątkowe ogółem:

2.414.282

dochody bieżące - Zwiększenie

Wydatki bieżące - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

150

15013

2827

8.087

174.223

2829

1.427

30.751

700

70005

4210

5.000

88.000

801

80110

4010

16.300

1.079.300

900

90003

4610

2.745

7.745

926

92601

4210

2.000

10.000

RAZEM:

35.559

Wydatki bieżące ogółem:

12.823.960

Wydatki majątkowe - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

754

75412

6230

13.825

13.825

Wydatki majątkowe ogółem:

2.809.148

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody bieżące - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

852

85212

2010

7.950

1.073.050

900

90003

2440

25.326

22.337

RAZEM:

25.326

7.950


Dochody bieżące ogółem:

13.419.568

Wydatki bieżące - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

852

85212

3110

7.950

1.040.470

RAZEM :

7.950


Wydatki bieżące ogółem:

12.816.010

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wydatki bieżące - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

150

15013

2837

3.337

999.429

2839

589

176.370

700

70005

4270

10.000

30.000

75022

3030

10.000

90.000

754

75412

4210

10.000

55.000

4270

8.686

7.314

900

90004

4210

6.900

100

90015

4260

15.000

105.000

926

92601

4110

2.300

0

RAZEM:

66.812

Wydatki bieżące ogółem:

12.749.198

Wydatki majątkowe - Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

900

90003

6050

26.000

183.000

750

75095

6630

10.077

0

RAZEM:

26.000

10.077

Wydatki majątkowe ogółem:

2.773.071

Wydatki bieżące - Zwiększenie

Dział

Rozdział

§

Zadania
własne

Zadania
zlecone

Porozumienia

Plan po zmianach

150

15013

2827

3.337

177.560

2829

589

31.340

750

75022

4210

1.300

4.400

75023

4110

6.500

133.500

4410

400

26.400

754

75412

4170

100

9.295

757

75702

8110

22.000

162.000

801

80101

4010

39.000

1.488.000

4260

6.500

29.500

80106

4440

3.363

17.789

80110

3020

800

79.800

80113

4210

3.000

78.000

4300

11.000

117.857

921

92120

4300

2.900

9.900

926

92601

4300

600

13.600

92605

4170

1500

5.000

RAZEM:

102.889

Wydatki bieżące ogółem:

12.852.087

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/71/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/71/11
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 22 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama