| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 51.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dochody w wysokości 202 609 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 150 592 zł.

a) dochody bieżące - 5 296 691 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 762 273 zł

b) dochody majątkowe - 1 853 901 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 567 458 zł.

a) wydatki bieżące - 4 812 187 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 762 273 zł

b) wydatki majątkowe - 2 755 271 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 619 475 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 312 332 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307 143 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51.2011
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2011 rok

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

1 638 052

4 062

4 062

1 638 052

Szkoły podstawowe

80101

953 186

4 062

4 062

953 186

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

własne

3020

42 398

3 778

0

38 620

Wynagrodzenia osobowe

własne

4010

572 977

0

3 778

576 755

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

własne

4240

287

0

284

571

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych s tracjonarnej publicznej sieci telefonicznej

własne

4370

1 300

284

0

1 016

RAZEM:

7 567 458

4 062

4 062

7 567 458

Wydatki bieżące

4 812 187

4 062

4 062

4 812 187

Wydatki majatkowe

2 755 271

0

0

2 755 271

Wójt Gminy
Leon Małaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »