reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 59.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie § 14 Uchwały Nr 12.62.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dochody w wysokości 747 273 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 411 608 zł.

a) dochody bieżące - 4 724 391 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 595 352 zł

b) dochody majątkowe - 2 687 217 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 818 903 zł.

a) wydatki bieżące - 4 677 117 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 595 352 zł

b) wydatki majątkowe - 3 141 786 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 154 568 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 144 568 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2012
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2011 rok

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

1 042 236

10

10

1 042 236

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

918 036

10

10

918 036

Zakup usług pozostałych

własne

4300

23 000

10

0

22 990

Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego

własne

4610

0

0

10

10

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

1 761 000

738

738

1 761 000

Szkoły podstawowe

80101

989 774

738

0

989 036

Zakup usług pozostałych

własne

4300

5 500

738

0

4 792

Stołowki szkolne i przedszkolne

80148

87 473

0

738

88 211

Zakup usług pozostałych

własne

4300

0

0

738

738

POMOC SPOŁECZNA

852

871 497

10 333

10 333

871 497

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

536 000

10 333

10 333

536 000

Wynagrodzenia osobowe

Zlec.

4010

0

0

9 783

9 783

Wynagrodzenia bezosobowe

Zlec.

4170

9 783

9 783

0

0

Zakup materiałów i wyposażenia

Zlec.

4210

0

0

409

409

Zakup usług zdrowotnych

Zlec.

4280

0

0

141

141

Zakup usług pozostałych

Zlec.

4300

4 082

550

0

3 532

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

334 224

3 182

3 182

334 224

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

277 724

3 182

3 182

277 724

Zakup materiałow i wyposażenia

6

Własne (sołecki Istok)

4210

6 386

0

3 182

9 568

Zakup usług pozostałych

1

Własne (sołecki Istok)

4300

14 177

3 182

0

10 995

RAZEM:

7 818 903

14 263

14 263

7 818 903

Wydatki bieżące

4 677 117

14 263

14 263

4 677 117

Wydatki majatkowe

3 141 786

0

0

3 141 786

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama