reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 lutego 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Supraśl, z siedzibą w Supraślu przy ul. Józefa Piłsudskiego 58, reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla - Radosława Dobrowolskiego, NIP 542-030-43-18, zwaną dalej Gminą

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2787, z 2010 r. Nr 8 poz. 171, Nr 142 poz. 1846, Nr 162 poz. 2016, Nr 243 poz. 2961 i Nr 268 poz. 3334, z 2011 r. Nr 12 poz. 203, Nr 165 poz. 1951, Nr 188 poz. 2280, Nr 229 poz. 2719 i Nr 315 poz. 4189) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do ninejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 1 marca 2012 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Radosław Dobrowolski


Załącznik do Aneksu Nr 11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 lutego 2012 r.


Załącznik
do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 27 listopada 2009 r.

PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJĘTYCH POROZUMIENIEM W SPRAWIE POWIERZENIA MIASTU BIAŁYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINY SUPRAŚL W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

1. Linia nr 1

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 711 Zaścianki/Cerkiew;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 711 Zaścianki/Cerkiew do przystanku:

- nr inw. 798 Grabówka/Kościół: 2,450 km;

- nr inw. 758 Grabówka/Pomnik: 3,020 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 716 Zaścianki/Cerkiew;

długość trasy linii w II strefie taryfowej odcinek od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 790 Grabówka/Kościół: 2,450 km;

- nr inw.759 Grabówka/Pomnik: 3,088 km;

do przystanku nr inw. 716 Zaścianki/Cerkiew.

2. Linia nr 13

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 197 Szklarnia;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 197 Szklarnia do przystanku nr inw. 876 Ciasne: 9,069 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 197 Szklarnia;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 876 Ciasne do przystanku nr inw. 197 Szklarnia: 9,460 km.

3. Linia nr 105

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 794 Kol.Grabówka/Myśliwska;

długość trasy linii w I strefie taryfowej od przystanku nr inw. 417 Rzeka Biała do przystanku nr inw. 794 Kol. Grabówka/Myśliwska: 5,940 km.;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 794 Kol.Grabówka/Myśliwska do przystanku nr inw. 761 Sobolewo: 5,667 km.;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 761 Sobolewo do przystanku nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa: 5,731 km;

długość trasy linii w I strefie taryfowej od przystanku nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa do przystanku nr inw. 417 Rzeka Biała: 5,910 km.

4. Linia nr 111

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 405 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 405 Ogródki Działkowe do przystanku nr inw. 960 Supraśl: 11,540 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 414 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 960 Supraśl do przystanku nr inw. 414 Ogródki Działkowe: 11,650 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2,450

2,730

5,180

jednoczłonowy

22

18

17

113,960

93,240

88,060

dwuczłonowy

20

6

4

103,600

31,080

20,720

3,020

3,088

6,108

jednoczłonowy

6

2

6

36,648

12,216

36,648

dwuczłonowy

3

1

0

18,324

6,108

0,000

razem

272,532

142,644

145,428

13

9,069

9,460

18,529

jednoczłonowy

8

4

4

148,232

74,116

74,116

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

2,502

2,947

5,449

jednoczłonowy

0

1

1

0,000

5,449

5,449

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

148,232

79,565

79,565

105

5,667

5,731

11,398

jednoczłonowy

19

17

16

216,562

193,766

182,368

dwuczłonowy

9

0

0

102,582

0,000

0,000

razem

319,144

193,766

182,368

111

11,540

11,650

23,190

jednoczłonowy

26

21

20

602,940

486,990

463,800

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

602,940

486,990

463,800

Długość odcinka w I strefie - koszt dodatkowy wg stawki netto 0,40 zł

105

5,940

5,910

11,850

jednoczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

dwuczłonowy

9

0

0

106,650

0,000

0,000

razem

106,650

0,000

0,000

jednoczłonowy

1118,342

865,777

850,441

dwuczłonowy

331,156

37,188

20,720

SUMA

1449,498

902,965

871,161

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama