reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie oraz podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie Gminy Tykocin

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 3, art. 18, ust. 2, pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zmiany z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47,poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za transport nieczystości ciekłych wykonywany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie w wysokości:

a) za wywóz nieczystości ciekłych 1 kurs ( 6 m 3 ) - 99,93 zł netto + 8 % VAT

b) za wywóz nieczystości ciekłych 1 kurs (5 m 3 ) - 84,11 zł netto + 8 % VAT

c) za wywóz gnojowicy 1 kurs ( 6 m 3 ) - 102,67 zł netto + 8 % VAT

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie Gminy Tykocin - za dowóz nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków w Tykocinie 1 m 3 - 5,50 zł netto + 8 % VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/179/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama