| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 91/12 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 257 poz. 1726 / oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/81/2012 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększyć dochody o kwotę 2000 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć wydatki o kwotę 35 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę 33 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 17 320 329,00 zł w tym:

a) bieżące - 14 067 829,00 zł,

b) majątkowe - 3 252 500,00 zł.

Plan wydatków ogółem 17 096 596,00 zł w tym:

a) bieżące - 13 843 129,00 zł,

b) majątkowe - 3 253 467,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 000 zł w tym:

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 028 200,00

2 000,00

2 030 200,00

85295

Pozostała działalność

3 200,00

2 000,00

5 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

3 200,00

2 000,00

5 200,00

Razem:

2 106 153,00

2 000,00

2 108 153,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 35 195,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 33 195,00 w tym:

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 730 028,00

0,00

1 730 028,00

75011

Urzędy wojewódzkie

32 306,00

- 212,00

32 094,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400,00

- 212,00

2 188,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 461 863,00

212,00

1 462 075,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 164,00

- 29 626,00

22 538,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

2 590,00

22 590,00

4300

Zakup usług pozostałych

109 330,00

29 626,00

138 956,00

4430

Różne opłaty i składki

6 800,00

61,00

6 861,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 600,00

- 2 439,00

25 161,00

851

Ochrona zdrowia

96 160,00

0,00

96 160,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

94 160,00

0,00

94 160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 246,00

- 600,00

14 646,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 774,00

600,00

14 374,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

598 388,00

0,00

598 388,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

89 470,00

- 318,00

89 152,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600,00

- 318,00

3 282,00

90095

Pozostała działalność

39 000,00

318,00

39 318,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

318,00

318,00

Razem:

14 961 723,00

-33 195,00
33 195,00

14 961 723,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 028 200,00

2 000,00

2 030 200,00

85295

Pozostała działalność

3 200,00

2 000,00

5 200,00

3110

Świadczenia społeczne

3 200,00

2 000,00

5 200,00

Razem:

2 106 153,00

2 000,00

2 108 153,00

Ogółem

17 094 596,00

-33 195,00
35 195,00

17 096 596,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 marca 2012 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian na 2012 r.

1. Dotacja na zadania rządowe - wypłata dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 2 000 zł.

2. Pozostałe zmiany dotyczą opłat za ubezpieczenia mienia, zmiana klasyfikacji budżetowej wykonywanych zadań.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »