reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/250/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie podziału gminy Białystok na sektory

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337 i Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje się podziału obszaru gminy Białystok na następujące sektory: sektor I, sektor II, sektor III, sektor IV, sektor V, sektor VI.

§ 2. 1. Ustala się granice poszczególnych sektorów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przebieg granic sektorów w formie graficznej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Nazaruk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/250/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Opis szczegółowy granic sektorów

Sektory położone są pomiędzy liniami granicznymi, które stanowią: granice administracyjne gminy Białystok, tory kolejowe oraz ulice. W przypadku ulic przyjęto, że granicę sektora stanowi oś ulicy. Przy wyznaczaniu granic sektorów kierowano się obecnie obowiązującymi nazwami ulic.
SEKTOR I
Granica Sektora I rozpoczyna się na wysokości skrzyżowania ulicy Wiadukt z torami kolejowymi. Następnie biegnie południową granicą gminy Białystok sąsiadującą z gminą Juchnowiec Kościelny do torów kolejowych. Zachodnią granicę sektora stanowią tory kolejowe. Następnie na wysokości ulic Zwycięstwa i Świętego Rocha granica sektora skręca na wschód i biegnie wzdłuż ulicy Świętego Rocha (w kierunku ulicy Lipowej) do skrzyżowania z ulicą Bohaterów Monte Cassino. Dalej granica załamuje się i biegnie ulicą Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie granica przebiega wzdłuż ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Dalej granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym ulicami: Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Wiejską i Kawaleryjską. Na skrzyżowaniu z ulicą Konstantego Ciołkowskiego granica sektora zmienia kierunek na zachodni i biegnie do granicy gminy ulicą Wiadukt.
SEKTOR II
Granica Sektora II rozpoczyna się na wysokości skrzyżowania Alei Jana Pawła II i ulicy Esperantystów, dalej biegnie na wschód wzdłuż Alei Jana Pawła II, obejmując obszar na południe od Alei. Następnie granica biegnie ulicą Zwycięstwa i ulicą Kolejową do torów kolejowych, gdzie załamuje się i biegnie torami kolejowymi (które stanowią jednocześnie granicę sektora I) do zachodniej granicy gminy Białystok, sąsiadującej z gminami Juchnowiec Kościelny i Choroszcz. Następnie granica sektora przebiega wzdłuż zachodniej granicy gminy przylegającej do gminy Choroszcz, kończąc się na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i ulicy Esperantystów.
SEKTOR III
Granica Sektora III rozpoczyna się na wysokości ulicy Zwycięstwa i Świętego Rocha, dalej biegnie ulicą Zwycięstwa i Aleją Jana Pawła II w kierunku zachodnim do granicy gminy. Następnie na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Esperantystów biegnie w kierunku północnym po zachodniej granicy gminy Białystok sąsiadującej z gminą Dobrzyniewo Duże. Dalej granica sektora załamuje się i biegnie na wschód po północnej granicy gminy Białystok i gminy Wasilków. Następnie granica sektora załamuje się i biegnie na południe wzdłuż Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, dochodzi do torów kolejowych i biegnie torami kolejowymi, zamykając sektor na wysokości ulicy Zwycięstwa i Świętego Rocha.
SEKTOR IV
Granica Sektora IV rozpoczyna się u zbiegu ulicy Władysława Wysockiego i północnej granicy gminy. Północną granicę sektora stanowi granica gminy Białystok z gminą Wasilków. Dalej granica biegnie wschodnią granicą gminy Białystok sąsiadującą z gminą Supraśl, aż do zbiegu z ulicą Zabłudowską. Następnie granica załamuje się i biegnie w kierunku centrum miasta wzdłuż ulic: Zabłudowską, Ks. Stanisława Suchowolca, Dojlidy Fabryczne, Nowowarszawską, Warszawską, Henryka Sienkiewicza, Wasilkowską, Władysława Wysockiego aż do północnej granicy gminy Białystok.
SEKTOR V
Granica Sektora V rozpoczyna się u zbiegu ulicy Zabłudowskiej i wschodniej granicy gminy Białystok z gminami Supraśl i Zabłudów. Następnie biegnie w kierunku południowym po granicy gminy Białystok z gminą Zabłudów. Dalej granica sektora biegnie południową granicą gminy Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny, aż do skrzyżowania ulicy Wiadukt z torami kolejowymi (granica sektora I). Dalej biegnie ulicami: Wiadukt, Konstantego Ciołkowskiego, następnie skręca w prawo w ulice: Nowowarszawską, Dojlidy Fabryczne, Ks. Stanisława Suchowolca, Zabłudowską, zamykając sektor na wysokości ulicy Zabłudowskiej i wschodniej granicy gminy Białystok.
SEKTOR VI
Sektor VI leży w środkowej części gminy, pomiędzy sektorami I, III, IV i V. Granica sektora rozpoczyna się u styku z sektorami I, II i III - na wysokości ulicy Zwycięstwa i Świętego Rocha. Zachodnia granica sektora pokrywa się z granicą sektora III i biegnie na północ torami kolejowymi, aż do skrzyżowania z Al. 1000-lecia Państwa Polskiego. Dalej Al. 1000-lecia Państwa Polskiego granica sektora dochodzi do północnej granicy gminy Białystok. Po czym granica sektora załamuje się i biegnie północną granicą gminy Białystok z gminą Wasilków, aż do zbiegu z ulicą Władysława Wysockiego. Dalej granica sektora biegnie wzdłuż granicy sektora IV ulicami: Władysława Wysockiego, Wasilkowską, Henryka Sienkiewicza, Warszawską, Nowowarszawską, do skrzyżowania z ulicą Konstantego Ciołkowskiego. Na wysokości skrzyżowania ulicy Konstantego Ciołkowskiego i ulicy Nowowarszawskiej granica przebiega ulicą Konstantego Ciołkowskiego (będącej granicą sektora V) w kierunku granicy gminy. Od skrzyżowania ulicy Konstantego Ciołkowskiego z ulicą Wiadukt granica sektora pokrywa się ze wschodnią granicą sektora I i biegnie ulicami: Kawaleryjską, Wiejską, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bohaterów Monte Cassino, Świetego Rocha (w kierunku zachodnim), zamykając sektor na wysokości ulicy Zwycięstwa i Świetego Rocha.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/250/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama