Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

Tekst pierwotny

Zgodnie z art.4a. ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części, Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza zgodnie z załącznikiem zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka.




Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zestawienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe