| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/12 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr X/54/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy w roku 2012 r

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) oraz z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Białymstoku (Nr 5532/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuję się zmiany Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr X/54/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w następującym zakresie:

1) § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów :

a) do 36 ton włącznie - 2200,00 zł

b) powyżej 36 ton - 2800,00 zł".

2) § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: " od 12 ton do 36 ton włącznie - 1460,00 zł."

3) Zmienia się załącznik Nr 1 o uchwały Nr X/54/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30.11.2012 r. w zakresie określenia stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie osi dwie, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 i mniej niż 13 ton. Nową treść załącznika stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/12
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 marca 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

100,00

200,00

13

14

180,00

460,00

14

15

520,00

640,00

15

740,00

1400,00

Trzy osie

12

17

260,00

300,00

17

19

380,00

600,00

19

21

640,00

700,00

21

23

800,00

1200,00

23

25

1260,00

1800,00

25

1260,00

1800,00

Cztery osie i więcej

12

25

760,00

860,00

25

27

880,00

1300,00

27

29

1400,00

1850,00

29

31

2000,00

2700,00

31

2400,00

2700,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »